Turvallisuus

Huolehdi lasten turvallisuudesta altaassa ja sen läheisyydessä. Lapsia ei saa jättää altaaseen tai sen läheisyyteen valvomatta.

Ole varovainen liikkuessasi portaissa ja altaan ympäristössä varsinkin pakkasella, koska vesi jäädyttää ne liukkaaksi.

Älä lämmitä vettä liian kuumaksi, suurin suositeltu veden lämpötila on 37°C

Varo kamiinan ylemmästä liitäntäputkesta altaaseen tulevaa kuumaa vettä

Älä käytä paljua jos voit pahoin tai olet väsynyt

 

Yleistä

Täytettyä allasta/kamiinaa ei saa päästää jäätymään talvella. Tyhjennä allas/kamiina tai huolehdi riittävästä lämmityksestä.

Paljua ei saa siirtää sen ollessa täytettynä ja kaikki 4 tukijalkaa on oltava maassa kun altaan vedenpinta on altaan istuinosan yläpuolella 

 

Käyttöönotto

Sijoita palju tasaiselle ja kovalle alustalle, irrota se vetoautosta ja tue se pyöräkiiloilla paikalleen

Huomioi sijoituksessa riittävä etäisyys rakennuksiin ja muihin palaviin rakenteisiin (tulipaloriski). Tarkista riittävä etäisyys sekä sivu- että korkeussuunnassa. Minimietäisyys sivusuunnassa kamiinan savupiipun suusta palaviin rakenteisiin on 4m. Katon läheisyydessä tulee piipun pään olla vähintään 1m yli katon.

Asenna tukijalat paikoilleen mutta älä kiristä niitä vielä maata vasten

Asenna altaan pohjatulppa ja kamiinan tulppa

Täytä allas istuinosan tasalle ja sen jälkeen kiristä tukijalat niin että ne ovat tiukasti maata vasten, näin saadaan osa painosta myös kärryn akseleille

Täytä allas loppuun

Sytytä kamiinaan tuli vasta kun vedenpinta altaassa on n. 5cm ylemmän vesiputken yläpuolella, asenna myös savupiipun putkiosat 2kpl ja hattu ennen sytytystä

Liian aikainen sytytys voi sulattaa kamiinan jolloin asiakas on korvausvelvollinen!

Lämmitä vesi n. 36-37 asteiseksi, sekoita lämmityksen aikana vettä sekoitusmelalla



Tyhjennys ja pesu

Veden tyhjennystä ei saa aloittaa ennen kuin tuli on kokonaan sammunut kamiinasta ja hiillos hiipunut

Liian aikainen tyhjennys voi sulattaa kamiinan jolloin asiakas on korvausvelvollinen!

Tyhjentäessäsi allasta voit halutessasi liittää poistoletkun altaan poistoputkeen (vasemman etupyörän etupuolella)

Avaa tyhjennyksen lopuksi myös kamiinan tulppa, voit myös avata sen jo aikaisemmin nopeuttaaksesi tyhjennystä

Tyhjentämisen jälkeen poista altaasta roskat ja pese se huolellisesti pesuaineella pesusientä käyttäen. Nämä löydät säilytyslaatikosta penkin alta. 

 

Kuljetus

Ennen kuin kuljetat paljua:

Irrota tukijalat

Irrota savupiipun osat

Poista tuhkat kamiinan tuhkapesästä

Kiinnitä altaan kansi kumilenkeillä

Lukitse penkin istuinosa ala-asentoon kumilenkeillä

Lukitse kamiinan tulipesän luukku kumilenkillä ja tuhkaluukku salvalla

Huom. Altaan sisällä ei saa olla tavaroita kuljetuksen ainana